Entegre (Netsis3)

Entegre (Netsis3), Netsis’in müşterilerine sunduğu SaaS (Software As A Service: Hizmet Olarak Yazılım) modeliyle çalışan bir diğer iş çözümüdür. Firmaların ticari kayıt ve işlemlerini kolayca gerçekleştirebileceği ve veri güvenliğinin sağlandığı kurumsal ve güvenilir bir uygulamadır.

Netsisin diğer web ürünlerinde olduğu gibi, Entegre (Netsis3) de SaaS modelinin sunduğu internetten kolay ve kesintisiz erişim, arşivleme, veri güvenliği-gizliliği-bütünlüğü, kiralama modeli ile maliyetin en aza indirilmesi gibi avantajlardan yararlanır.

Entegre (Netsis3) ile sunulan işlevler ;

 • Müşteri, satıcı, banka ve stok kayıtları
 • Satış – satın alma sipariş, irsaliye ve faturaları
 • Açık cari hesapları, nakit ödeme ve tahsilatları, müşteri çek ve senet alındıları
 • Stok kayıtları ve stok fiyatlarının yönetimi (fiyat listeleri)
 • Lokal depo ve depo hareket kayıtları
 • Cari hesaplar için risk yönetimi
 • Stoklarda barkod takibi
 • Cari borç-alacak takibi için otomatik ve manuel yaşlandırma
 • Ön muhasebe tarafında oluşturulan, fatura, nakit veya kredi kartı tahsilat ve ödemeleri gibi tüm finansal belgeler otomatikman muhasebede yevmiye fişi kayıtları
 • Basit ve işlevsel ayar ekranları ile, yevmiye fişlerinin muhasebeleşmesini onay sürecinden geçirme ya da farklı şekillerde kişiselleştirme
 • Bilanço, Gelir Tablosu gibi muhasebe raporları
 • Ba-Bs formunu çok daha kolay ve hatasız hazırlama imkanı